Türkiye'nin Ekonomik Görünümü


< p >TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ

 

 

      Türkiye ekonomisi; son yıllarda kaydettiği istikrarlı büyüme, tutarlı makroekonomi stratejileri ve yapısal reformlar sayesinde hem bölgesinde hem de küresel ölçekte önemli bir noktaya gelmiştir. Özellikle; finans sektörünün etkinliğinin artması ve kamu finansmanının daha sağlam temeller üzerine oturtulması sayesinde bugün Türkiye GSYİH sıralamasında, AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında 6. büyük ekonomi, dünyada ise 17. büyük ekonomi  durumuna gelmiştir. (2016)

      Bu kapsamda, Türkiye ekonomisine ilişkin bazı ekonomik veriler aşağıda sunulmuştur.[1]

GSYH 851 milyar ABD doları (2017-Cari Fiyatlar)
Kişi Başına GSYH 10.597 ABD doları (2017)
İhracat Tutarı 157 milyar ABD doları (2017)
İthalat Tutarı 234 milyar ABD doları (2017)
Turizm Geliri 26,3 milyar ABD doları (2017)
Turist Sayısı 32,1 milyon (2017)
Enflasyon Oranı 11,9 (TÜFE-2017)

            Bu ekonomik parametreler çerçevesinde; Türkiye ekonomisi uluslararası ticaret ile doğrudan yabancı yatırım konularında da bölgesinin liderlerinden biri haline gelmiştir. Daha somut ifade edilecek olursa, Türkiye ekonomisinin dış ticaret hacmi; 143 milyar ABD Doları ihracat, 199 milyar ABD Doları ithalat olmak üzere 342 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. (2016) Benzer şekilde; Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırım miktarı 10,9 milyar ABD Dolarına yükselmiş, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirket sayısı ise 58.418’e ulaşmıştır.

            Bu bağlamda; Türkiye ekonomisinin küresel ölçekte ve bölgesinde öncü ekonomilerden biri konumunda olmaya devam edeceği ve yabancı işadamları ve yatırımcılar için önemli merkezlerden biri olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

 

[1] http://www.invest.gov.tr/tr-TR/turkey/factsandfigures/Pages/TRSnapshot.aspx