ILIDA HAKKINDA


Uluslararası Hukuk Yatırımlar ve Kalkınma Derneği hukukun üstünlüğü ve uluslararası hukuk kuralları ve standartları çerçevesinde ülkemizde yapılan yatırımların artırılması ve Türk yatırımcıların yurtdışında yatırım imkanlarının artırılması amaçlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Uluslararası Hukuk Yatırımlar ve Kalkınma Derneği genel olarak Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla uluslararası standartlara uygun hale getirilmesine, toplumsal sorunların akılcı çözümler ile giderilmesine, kadın hakları, çocuk hakları, eğitim, sağlık, çevre ve şehirleşme başta olmak üzere genel toplumsal fayda çerçevesinde ülkemizin kalkınmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi konularında faaliyetler gösterir. Derneğimiz, Uluslararası Hukuk Yatırımlar ve Kalkınma konularında hizmet veren kurum, kuruluş, meslek örgütleri, yerli ve yabancı organizasyon ve diplomatik temsilcilikler ile iş birliği içerisinde bir bütün olarak toplumsal faydanın sağlanması konularında bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenler ve bu konulara ilişkin gerekli bilinçlenmeyi sağlamak üzere seminer, eğitim çalışması, bilgilenme toplantısı, ziyaret ve iş birliği toplantıları ile çeşitli organizasyonlar düzenler.

EKİBİMİZ